หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คำขวัญ
นายสุชาติ ศิลปหัสดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานคุณภาพชีวิต
ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสังคมเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รัก ห้วยขมิ้น สร้าง ห้วยขมิ้น
   
 


นายวีระพล เปรมสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
 
สำนักงานปลัด
 


นางปัฐมา พลยุทธ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0816055997


นางสาวหยาดพร พรมโชติ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวน้ำฝน โพธิ์งาม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายศักดิ์ชัย ศรีแนม
พนักงานขับรถยนต์


นายจรูญ จรัส
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวกัญณัฏฐ์ โพธิ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวฉวีวรรณ ทีปะลา
ภารโรง
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 081-3781759 , 035-595689 ต่อ 11
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2562