หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คำขวัญ
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานคุณภาพชีวิต
ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสังคมเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รัก ห้วยขมิ้น สร้าง ห้วยขมิ้น
   
 


นายวีระพล เปรมสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
 
สำนักงานปลัด
 


นางสาวกาญจนา พงษ์พัชรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวหยาดพร พรมโชติ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวน้ำฝน โพธิ์งาม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายศักดิ์ชัย ศรีแนม
พนักงานขับรถยนต์


นายจรูญ จรัส
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวกัญณัฏฐ์ โพธิ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวฉวีวรรณ ทีปะลา
ภารโรง
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 035-595-689
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2562