หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คำขวัญ
นายสุชาติ ศิลปหัสดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานคุณภาพชีวิต
ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสังคมเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รัก ห้วยขมิ้น สร้าง ห้วยขมิ้น

   
 นายวีระพล เปรมสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
 
สำนักงานปลัด
 


นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอานุ บาลนคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวกาญจนา สุวรรณศิริ
นักทรัพยากรบุคลลชำนาญการ


นางสาวชไมพร วงษ์เชียงเพ็ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวหยาดพร พรมโชติ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวน้ำฝน โพธิ์งาม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายศักดิ์ชัย ศรีแนม
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 

 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 035-595-689
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2562