หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยขมิ้น รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
โทร : 085-4298877


นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยขมิ้น
โทร : 085-4298877
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-4298877


นางปัฐมา พลยุทธ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0816055997


นายชูเกียรติ กัณพัฒนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0898375442


นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 085-4298877


นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 085-4298877