หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวีระพล เปรมสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางปัฐมา พลยุทธ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชูเกียรติ กัณพัฒนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวีระพล เปรมสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รรท.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม