หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
คำขวัญ
นายสุชาติ ศิลปหัสดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานคุณภาพชีวิต
ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสังคมเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รัก ห้วยขมิ้น สร้าง ห้วยขมิ้น
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลห้วยขมิ้น
 
มรดกภูมิปัญญาของวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่พัก บ้านไร่ท้ายเขื่อน
 
 
 
 
 
 
  ชาวบ้านตำบลห้วยขมิ้น มีสภาพความเป็นอยู่ อย่างเรียบง่าย มีการอาศัยอยู่ด้วยกันเหมือนเครือญาติ พึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ และมีศาสนาเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน
 
 
  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น มี วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 16 แห่ง ดังนี้
 
วัดวังกุ่ม หมู่ที่ 1
 
วัดหนองยาว หมู่ที่ 2
 
วัดท่าเดื่อ หมู่ที่ 3
 
วัดโปร่งสะเดา หมู่ที่ 3
 
วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 3
 
วัดบ้านทุ่ง หมู่ที่ 4
 
วัดพุบ่อง หมู่ที่ 5
 
วัดบ้านน้อยป่าแฝก หมู่ที่ 6
 
วัดป่าขี หมู่ที่ 7
 
วัดกกเต็น หมู่ที่ 8
 
วัดกกตาด หมู่ที่ 9
 
วัดกกเชียง หมู่ที่ 10
 
วัดป่าเลา หมู่ที่ 11
 
สำนักสงฆ์ป่าเขาน้อยอุทัยธรรม หมู่ที่ 11
 
วัดหนองพลับ หมู่ที่ 13
 
วัดเขาตะเภาทอง หมู่ที่ 14
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้น หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแห้ง
  หมู่ที่ 12 บ้านห้วยแห้ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
 
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    จำนวน 243 คน

จุดตรวจประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขี หมู่ 7    
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกเต็น หมู่ 8    
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตาด หมู่ 9    
  โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี หมู่ 5 (อนุบาล – ประถมศึกษา 6)
 
โรงเรียนวัดกกตาด หมู่ 9 (อนุบาล – ประถมศึกษา 6)
 
โรงเรียนบ้านกกเชียง หมู่ 10 (อนุบาล – ประถมศึกษา 6)
  โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านหนองยาว หมู่ 2 (อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น)
 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 หมู่ 3 (อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น)
 
โรงเรียนวัดกกเต็น หมู่ 8 (อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น)
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 081-3781759 , 035-595689 ต่อ 11
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2562