หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๓ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การจัดเก็บเสียภาษีป้าย [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2      3