หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงาน อบต.ห้วยขมิ้น [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
บัญชีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษา [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
สมรรถนะประจำสายงานพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
สมรรถนะประจำสายงานบริหาร [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
สมรรถนะหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และกรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)     2