หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการจัดหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)