หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศมาตรฐานการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโอน รับโอน การย้าย การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
คุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563 [ 21 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
บัญชีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 2 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
การกำหนดกลุ่มงานเกื้อกูลตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 24 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แบบประเมินพนักงานจ้าง [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
คุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)