หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คำขวัญ
นายสุชาติ ศิลปหัสดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานคุณภาพชีวิต
ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสังคมเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รัก ห้วยขมิ้น สร้าง ห้วยขมิ้น
 

ผ้าละว้ากกเชียง  
 
 

รายงานทางการเงิน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เผยแพร่รายงานรายรับ-รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เผยแพร่รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เผยแพร่รายงานรายรับ-รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เผยแพร่รายงานรายรับ-รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เผยแพร่รายงานรายรับ-รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเผยแพร่ รายงานข้อมูลเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเผยแพร่ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเผยแพร่ รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวตเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 035-595-689
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2562