หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คำขวัญ
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานคุณภาพชีวิต
ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสังคมเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รัก ห้วยขมิ้น สร้าง ห้วยขมิ้น
   
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยขมิ้น ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแห้ง  4 ก.พ. 2563 153
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม  23 ส.ค. 2562 106
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  17 ส.ค. 2562 79
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562  4 ส.ค. 2562 97
หลักประกันสุขภาพ   โครงการกิจกรรมพัฒนางานด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562  22 มิ.ย. 2562 87
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน  22 มิ.ย. 2562 83
หลักประกันสุขภาพ   โครงการห้วยขมิ้นร่วมสานสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2562   28 พ.ค. 2562 88
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้่งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี   23 พ.ค. 2562 95
หลักประกันสุขภาพ   การประชุมคณะกรรมการ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น  26 เม.ย. 2562 112
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการป้องกนโรคในชุมชน  19 มี.ค. 2562 89
  (1)     2   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 035-595-689
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2562