หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
คำขวัญ
นายสุชาติ ศิลปหัสดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานคุณภาพชีวิต
ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสังคมเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รัก ห้วยขมิ้น สร้าง ห้วยขมิ้น
   
 


 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  
 

นายสุชาติ ศิลปหัสดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 โดยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในระบบ LocalMooc ระบบเรียนรู้ออนไลน์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (https://www.localmooc.com/)โครงการนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยเฉพาะบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ ได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต. กำหนด
2) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
3) เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4) เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
หัวข้อการฝึกอบรม
1. สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
3. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4. การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ  
5. การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) เบื้องต้น
6. การเบิกจ่ายของ อปท. เบื้องต้น
7. การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. การเขียนโครงการที่ดี

การอบรมในครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2566 เวลา 12.43 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 081-3781759 , 035-595689 ต่อ 11
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2562