หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คำขวัญ
นายสุชาติ ศิลปหัสดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานคุณภาพชีวิต
ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสังคมเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รัก ห้วยขมิ้น สร้าง ห้วยขมิ้น
   
 


นายเผชิญ รุ่งเรือง
ประธานสภา อบต.
 


นายประทวน ธรรมดา
รองประธานสภา อบต.


นายวีระพล เปรมสมบัติ
เลขานุการสภา อบต.
 
 
 


นางสาวมนัสนันท์ พิพรรธประเคนมา
สมาชิกสภา อบต.


นายถนอม บาลนคร
สมาชิกสภา อบต.


นายฟ้อย บุตรทะวงษ์
สมาชิกสภา อบต.


นายวิรัช ขำจันทร์
สมาชิกสภา อบต.


นายประเดิม กันยา
สมาชิกสภา อบต.


นายเสถียร สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.


นายประดิษฐ์ สิงหาวร
สมาชิกสภา อบต.


นายสุวรรณ อินทอง
สมาชิกสภา อบต.


นายอุบล กาฬภักดี
สมาชิกสภา อบต.
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 035-595-689
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2562