หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ - ขยาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านวังกกจาน (ซอย 4 เหนือ) ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสช. ? 0.80 ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจร จำนวน 36 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]เหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านชัฏหนองยาว ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านวังกกจาน (ซอย 5 เหนือ) ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านกกเชียง ตำบลห้วยขมิ้น จากบริเวณประปาหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้างนางศรีไพร ทีปะลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านพุบ่อง ตำบลห้วยขมิ้น จากสุดถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนางสัจจา ธัญญเจริญ ถึงบริเวณสวนยางนายโสภา แห้วเพชร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23