หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างต่อเติมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกกเต็น ตำบลห้วยขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านใหม่ไทรทอง (บริเวณบ้านนางจำรัส กาฬภักดี ถึง บริเวณบ้านนายเนียม ปรีทอง) ตำบลห้วยขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านใหม่ไทรทอง (จากบริเวณบ้านนางจวง น้ำทิพย์ ถึง บริเวณบ้านนางประจบ รอดโต) ตำบลห้วยขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่กกเต็น (บริเวณอาคาร ๓ ถึงถนนคอนกรีตหลังโรงอาหารโรงเรียนวัดกกเต็น) ตำบลห้วยขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet Pro๔๐๐ M๔๐๑D หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑-๕๗-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา, ธงสีประจำหมู่บ้านและธงสีประจำอบต. ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้องของรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น TRITON หมายเลขทะเบียน กจ ๑๘๓๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 49